Джурівський ліцей

Освітні програми

Освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма на 2021-2022 н.р. Розділ І. Початкова школа

Освітня програма на 2021-2022 н.р. Розділ ІІ. Базова освіта

Освітня програма на 2021-2022 н.р. Розділ ІІІ. Профільна освіта