Джурівський ліцей

Річний план роботи Джурівського ліцею на 2019-2020 н.р.

Річний план роботи Джурівського ліцею на 2019-2020 н.р.

Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку середньої освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентноспроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання, котрі дуже швидко втрачають свою застосовуваність, до школи, яка вчить використовувати знання. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті.

Річний план роботи Джурівського ліцею на 2019-2020 н.р.