Джурівський ліцей

Правознавство

Правознавство

Критерії оцінюваання навчальних досягнень учнів з правознавства